Användarnamn: 
Lösenord: Digitalo Oy Ab

Silmukkatie 21
Fin-65100 Vaasa

Tfn +358 10 524 6400
E-post
Tjänster 

Konsultverksamheten

Konsultverksamheten omfattar underleverantörsuppdrag åt industrin. Vårt kunnande gäller främst automations- och fjärrkontrollsystem.

Typiska uppdrag är konstruktion, applikationsprogrammering, installationuppstart, testning, kundstöd och -utbildning. Digitalos gedigna kunnande och erfarenhet utnyttjas även vid produktutveckling.


Sidan är updaterad 30.4.2008  KOSILA - Powered by DN 10